Radioprogrammet "Homofili og menneskeverd"

Programbladets forhåndsomtale av Homofili og menneskeverd, skrevet av programleder Liv Haavik.
Programbladets forhåndsomtale av Homofili og menneskeverd, skrevet av programleder Liv Haavik.

Det første norske radioprogrammet om homofili ble sendt på NRK i to deler, 15. juni og 1. juli 1965. Programmet het "Homofili og menneskeverd", med undertitlene "Den stengte verden" og "Homofile og samfunnet". Programlederen for dette programmet var Liv Haavik. I første del hadde hun med seg psykolog Kjell von Krogh, forfatteren Finn Carling, og to homofile. De var begge anonyme, men vi vet at kvinnen var Kim Friele. Friele har senere opplyst at den andre var daværende formann i DNF-48, Håkon Nilsen. De deltagende diskuterte blant annet årsaksteorier (fysiske og psykiske), hvorvidt man kunne leve lykkelig som homofil, og om 1960-tallets strenge krav til kjønnsroller kunne ha en påvirkning på en persons legning.

Programbladet trykket følgende forhåndsomtale, skrevet av Liv Haavik:

Det er lite vi vet om årsaksforhold og uttrykksformer for homofilt kjærlighetsliv. Vi vet også lite om heterofile følelsesytringer. Men om de homofiles situasjon i vårt samfunn vet vi at det er angst, isolasjon og livsødeleggende forstillelse som preger de flestes liv. Når vi i to programmer om dette ømtålige emnet forsøker å trenge inn i denne stengte verden, er det med håp at lys og luft kan trenge inn til hjelp for en og annen på begge sider av den av og til uklare grensen mellom homofile og heterofile. I dag vil vi få en redegjørelse om straffeloven og de homofile. Vi vil ta opp kirkens holdning til problemet og for øvrig få en bred debatt om denne gruppens situasjon i dagens Norge.

Caro Olden skrev i Dagbladet uken etter at "det ømtålige emnet behandlet med finfølelse, forståelse og psykologisk innsikt. Døren til den stengte verden ble åpnet på gløtt". I programmet snakket blant annet Kim Friele om hvordan "vanlige heterofile mennesker" fikk sin kjennskap til homofili gjennom avisen, hvor det i hovedsak var "de ytterliggående" homofile som ble omtalt, og derfor gav et negativt inntrykk. Psykologen Kjell von Krogh diskuterte også hvorfor personer kunne ha så sterke negative reaksjoner på å møte homofile:

Hvis man ser det ut fra den oppfatning at angsten for de psykiske lidelser nettopp ligger i en ubevisst angst for selv å kunne få en psykisk sykdom, eller kanskje allerede ha en snev av det , så måtte man jo da si at noe av angsten for homoseksualiteten hos andre, kanskje ligger i en viss usikkerhet hos seg selv.

stengte_verdener_radio_1965_z26.jpg

Caro Olden om radioprogrammet Homofili og menneskeverd i Dagbladet, 22.6.1965.
Friele var også opptatt av å flytte fokus fra det rent seksuelle og til homofiles kjærlighetsliv: "I kjærligheten ligger der uendelig mange gode egenskaper, og kjærligheten som jeg føler, den er sikkert den samme som de heterofile føler, den er bare altså rettet mot et annet objekt, nemlig et objekt av eget kjønn."

Del to av programmet ble sendt 1. juli 1965, to uker etter det første. Der deltok helsedirektør Karl Evang, professor Johannes Andenæs, Finn Carling, helsedirektør Karl Evang, høyesterettsadvokat Johan. B. Hjort og biskop Alex Johnson. Biskopen sa blant annet i dette programmet at "de [homofile] blir bare mer ulykkelige av å gi etter for trangen til homoseksuelle handlinger. (…) Jeg tror aldri det vil lykkes noen homoseksuelle å innbille seg selv at det livet han fører hvis han gir etter for dette, at det er ålreit", og helsedirektøren uttalte at han var sjokkert over hvor lite framskritt man hadde gjort siden 1930-tallet. Programmet ble også omtalt i Oss 1.7.1965, og i en artikkel fra et ikke navngitt blad som er kopiert i Kim Frieles arkiv. Radioprogrammene kan høres i sin helhet på Nasjonalbibliotekets nettside: Del 1: Den stengte verden, og Del 2: Homofile og samfunnet. Lydklipp fra del 2 av programmet finnes også i NRK Kurérs program om Skeivt arkiv og medieomtalen av homofile gjennom tidene: Del 1, del 2.

Kilder

SKA/A-0001, Karen-Christine Friele, Skeivt arkiv

"Homofili og menneskeverd", NRK Radio. Tilgang til digitalt program via Nasjonalbiblioteket. Del 1: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01774P Del 2: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-01775P