De homofile

Finn Carling (1925-2004) var en norsk forfatter som skrev en av de aller første norske bøkene om homofili. De homofile. En skisse av en stengt tilværelse ble utgitt av Gyldendal forlag i 1965, og mottok blandede reaksjoner.

Boken var, i følge forfatteren selv, “ikke ment å være noen uttømmende, faglig fremstilling av homoseksualitetens problemer” (Carling 1965: 17), men ønsket å gi et bilde av homofile annerledes enn det som hersket i samtidens medier. I et intervju i Fritt Fram i 1990 forklarte Carling også at han synes det var “viktig at det var en utenforstående, ikke-homofil som skulle skrive boken” (Fritt Fram 1990: 21). Dette i motsetning til den eneste norske boken som var kommet ut om homofili før dette, nemlig Finn Grodals Vi som føler annerledes, som Carling mente framsto delvis som et forsvarsskrift (Fritt Fram 1990: 21).

Intervjuer med forbundet

I 1960 ble Carling kontaktet av Det Norske Forbundet av 1948 for å holde et foredrag om sine opplevelser i USA på slutten av 1950-tallet. Han benyttet da kontakten med Forbundet til å foreslå et samarbeid om en bok om homofili. I løpet av de neste årene intervjuet Carling medlemmer av Forbundet, først i grupper og deretter enkeltvis. Det var disse intervjuene som skapte grunnlaget for De homofile, hvor hoveddelen av teksten består av Carlings observasjoner under intervjuene og fra miljøet rundt DNF generelt.

I intervjuet fra 1990 forklarte Carling bakgrunnen for at han valgte å intervjue, snakke med og observere medlemmer fra Forbundet i så stor grad. I stedet for å skrive nok et forsvarsskrift, eller å skrive fra synspunktet til en observerende vitenskapsmann, ønsket han å gi leserne synspunktet fra en “medopplevende forfatter” (Fritt Fram 1990:21). Han håpet også at boken skulle få betydning for homofiles situasjon i samfunnet, og at medopplevelsen ville skape mindre avstand mellom de heterofile og de homofile, og gi de som leste boken en mulighet til å se homoseksualitet som mer enn noe som er helt “avskåret fra og fullstendig utenkelig i vår egen opplevelsesverden” (Carling 1965: 8).

De homofile kom altså ut 8 år etter Vi som føler annerledes av Finn Grodal, men hadde nok større betydning for homofiles synlighet i det norske samfunnet enn Grodals bok. De homofile er en av grunnene til at 1965 kan regnes som et vendepunkt i arbeidet for lhbt-personers rettigheter i Norge. Det samme året begynte også DNF-48 å gi ut sitt første utadrettede blad, OSS, som kom for salg sommeren 1965, omtrent på samme tid som det første norske radioprogrammet om homofili kom på luften. Finn Carling var også en av de inviterte deltakerne i dette programmet, mye på bakgrunn av De homofile.

Kilder:

Carling, Finn. 1965. De homofile. En skisse av en stengt tilværelse. Oslo: Gyldendal.

Følid, Bjørn Eirik. 1990. “Møt forfatteren Finn Carling. En alliert for homofile”, Fritt Fram nr. 6/7, 20-23. Oslo: DNF-48.