Marie Høeg og Bolette Berg

Marie Høeg ca. 1900. Foto: Preus museum.
Marie Høeg ca. 1900. Foto: Preus museum.
Fotografen og kvinnesakskvinnen Marie Høeg ble født i Langesund i 1866. Hun regnes som en av de viktigste personene i kvinnesaksmiljøet i perioden rundt århundreskiftet.

Da Høeg var ung fantes det ingen mulighet for å utdanne seg innen fotografi her i landet, men hun skaffet seg kompetanse gjennom å gå i lære hos erfarne fotografer i Norge og utlandet.  

Sammen med Bolette Berg etablerte hun et fotoatelier i Horten i 1895. De tok portretter og prospekter av Horten og omegn, tjente nok til å leve av sin fotografvirksomhet og ble etterhvert anerkjente fagpersoner. De to holdt sammen livet ut. 

Vi vet ikke nok om Høeg og Bergs privatliv til å kunne si om samboerforholdet deres også hadde en romantisk side, utover den vennskapelige. Men det som er kjent er at de utforsket mannlighet og kvinnelighet gjennom å fotografere seg selv i herreklær, på en lekende og humørfylt måte.

Lignende fotografiske prosjekter er kjent fra andre steder i Europa og USA på samme tid, og knyttes til kampen for likestilling og for retten til å definere sin egen identitet. 

En samling av fotografier fra Marie Høeg og Bolette Berg finnes ved Preus museum.

Biografien Marie Høeg - et politisk portrett finnes for utlån i Skeivt arkivs bibliotek. 

Litteratur: 

Stukrud, Brit Connie. 2009. Marie Høeg - et politisk portrett. Oslo: Unipub

"Bolette Berg og Marie Høeg" på www.preusmuseum.no