Skeiv historiemåned

Skeiv historiemåned er en internasjonal markering, som per i dag finnes (eller er under etablering) i mer enn 20 land verden over. Målet er å løfte frem, formidle og skape engasjement for skeiv historie.

Skeiv historiemåned ble arrangert for første gang i USA i oktober 1994. Siden da har mange land etablert en tilsvarende markering; Storbritannia, Skottland, Wales, Romania, Ungarn, Berlin, Australia, Sverige, Nord-Irland, Canada, Finland, Armenia, Nederland, Italia, Cuba, Frankrike og Uganda, samt et felles sørøst-asiatisk arrangement. 

I 2022 ble det opprettet en internasjonal komité for skeive historiemåneder. Målet for denne er å dele kunnskap, være en ressurs for eksisterende skeive historiemåneder og inspirere til opprettelse av slike markeringer flere steder. Den internasjonale komiteen har i 2023 etablert en nettside, og er også på facebook og andre sosiale medier. 

Initiativtakere til de skeive historiemånedene er et bredt spekter av aktører med engasjement for bevaring og formidling av skeiv historie; akademikere, lærere, organisasjoner, aktivister, arkiver og andre kulturinstitusjoner. 

Historikk

Først ute var altså USA. Initivtaker var Rodney Wilson, ungdomsskolelærer i historie i St. Louis, Missouri. Han sendte ut forslaget til alle eksisterende LHBT-organisasjoner, samt historikere og andre aktuelle kjente personer, og i mai 1994 ble en nasjonal komité opprettet. De første institusjonene som var vertskap for markeringen var Gerber/Hart LGBTQ Library and Archive (Chicago), GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network) og GLAAD (Gay and Lesbian Alliance against Defamation). Siden 2006 har Philadelphia's Equality Forum vært hovedorganisator, og løfter hvert år frem 31 skeive ikoner, én for hver dag i oktober. LGBTQ History Month USA har en egen nettside, og er på facebook, youtube og andre sosiale medier. 

Det skulle gå 11 år før den neste skeive historiemåneden ble etablert, denne gang i Storbritannia. Initiativtakere til LGBT+ History Month UK var Sue Sanders og Paul Patrick, daværende ledere av Schools OUT UK, som jobber for likeverd for LHBTQ+-personer innenfor skolesystemet. LGBT+ History Month UK har mottoet "Claiming our past - Celebrating our present - Creating our future". De har en egen nettside, og er på facebook, youtube og andre sosiale medier.  

Deretter har det gått slag i slag. I 2007 ble LGBT History Month Scotland etablert. Markeringen er uavhengig av markeringen i Storbritannia som helhet. Initiativtakere var LGBT Youth Scotland, som velger et spesifikt tema hvert år og formidler skeiv historie ut mot skolene. LGBT History Month Scotland har en egen nettside

I 2012 ble det etablert skeive historiemåneder både i Wales og i Romania. Markeringen i Wales er i stor grad uavhengig av den nasjonale i Storbritannia. Initiativtaker var Norena Shopland, historiker og forfatter med skeiv historie som hovedfelt. LGBTQ+ Histoy Month Cymru startet som en del av Welch Pride, og ble i en årrekke drevet av Shopland på frivillig basis. I 2017 opphørte markeringen grunnet ressursmangel. Men i 2021 ga walisiske myndigheter Shopland i oppdrag å etablere et kurs om LHBTQ+- språk og -historie for alle lokale biblioteker, museer og arkiver. Etter mye positiv respons på dette har det vokst frem et ønske om å gjenoppta markeringen av en walisisk skeiv historiemåned, med planlagt oppstart i 2023. 

Romanias første skeive historiemåned ble markert i Bucuresti i 2012. Denne var organisert av Romanias første rettighetsorganisasjon for LHBTQ-personer, ACCEPT, etablert i 1996. Andre LHBTQ+-organisasjoner begynte så å organisere sine egne historiemåneder andre steder i landet, og LGBTQ+ History Month Romania markeres nå i fem byer i oktober hvert år.  

I 2013 ble LGBTQ History Month Hungary etablert. Opphavet til markeringen var en workshop kalt "Engaging Hearts and Minds" i Slovenia høsten 2012, der to aktivister fra Labrisz Lesbian Assosiation og to fra Háttér Society deltok. Representanter fra åtte ulike europeiske land bidro til å organisere den første skeive historiemåneden i Ungarn. I 2020 ble også Szimpozion Association involvert i koordineringen, sammen med de to initiativ-organisasjonene. LGBTQ History Month Hungary har en egen nettside, og er på facebook, youtube og andre sosiale medier.  

Queer History Month Berlin ble etablert i 2014. Målet er å formidle kunnskap og skape bevissthet rundt Berlins rike og mangfoldige skeive historie. Queer History Month Berlin har etablert et nettverk som består av ulike LHBTQ*-prosjekter, samt kulturinstitusjoner som teatre, museer og arkiver i byen. Organiasjoner og aktivister blir også invitert inn, i det som forventes å bli et stadig voksende nettverk. Markeringen har en egen nettside

I 2016 ble det etablert skeive historiemåneder både i Australia, Nord-Irland og Sverige. Initiativtakerne i Australia var Minus 18, Australian Lesbian and Gay Archives (nå Australian Queer Archives) og Safe Schools Coalition Victoria. Etter noen år der skeiv historiemåned har ligget død, arbeider nå historiker Graham Willett, mangeårig leder av Australian Queer Archives, for å reetablere markeringen. 

Skeive historiemåned i Nord-Irland har sitt opphav i en presentasjon av Richard O'Leary ved Queen's University Belfast under den britiske LGBT+ History Month 2016. Den første Outing the past-historiefestivalen i Nord-Irland ble arrangert i 2018. I dag organiseres LGBT History Month Northern Ireland av The LGBT NI Heritage Project, et samarbeid mellom de tre største LHBT-organisasjonene i Nord-Irland. 

I Sverige har markeringen fått navnet Nordic Rainbow History and Culture Month. Initiativtaker er Ben Schiller og organisasjonene Tupilak/ International Lesbian and Gay Culture Network, og det er et mål å involvere både nordiske og baltiske land i markeringen. 

I 2018 ble det etablert skeive historiemåneder i Canada og Finland. I Canada var initiativtakerne Meryem Benslimane, Equity Education Advisor ved McGill University, sammen med studentforeningen Queer McGill og instituttet for Gender, Sexuality and Feminist Studies. I Finland blir Rainbow History Month organisert av Sateenkaarihistorian ystävät (Queerhistoriens vänner), etablert for dette formålet. De er på facebook, youtube og andre sosiale medier.  

I 2019 ble LGBTQ+ History Month etablert i Armenia. Initiativtaker var Pink Armenia. Markeringen er knyttet opp mot National Day to Combat Domestic Violence (1. oktober), da mange skeive er utsatt for vold i hjemmet. 

I 2020 ble Southeast Asia Queer History Month etablert. Organisator er ASEAN SOGIE Caucus, en organisasjon som arbeider i 11 land i Sørøst-Asia (Brunei, Cambodsja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand, Øst-Timor og Vietnam). 

I 2021 ble Queer History Month Netherlands etablert. Initiativtaker og organisator er det skeive arkivet IHLIA LGBTI Heritage, sammen med ulike kulturinstitusjoner.   

I 2022 ble det etablert skeive historiemåneder i Italia, på Cuba, i Uganda og en franskspråklig skeiv historiemåned - Mois de l'histoire LGBTQ+. 

Initiativtakere i Italia er historikerne Chiara Beccalossi (University of Lincoln, UK) og Alessio Ponzio (University of Saskatchewan, Canada), samt aktivistene Oscar-Silvi Bertolissi, Federika Folino Gallo og Luca Locati Luciani. De har en nettside og er på facebook og andre sosiale medier. 

Bak skeiv historiemåned på Cuba står Raúl Pérez Monzón, historiker ved Universitetet i Havanna, i samarbeid med Rodney Wilson, som etablerte skeiv historiemåned i USA. Markeringen er knyttet opp mot Cubas Dager mot homofobi og transfobi, i mai. 

Den første frankofone skeive historiemåneden ble markert i forbindelse med Pride i 2022. Organisatorer var John Samuel og Les Sans Pages, en organisasjon som jobber for å redusere kjønnsbias på wikipedia og wikimedia. Denne første utgaven av markeringen var heldigital. 

Uganda markerte sin første skeive historiemåned i oktober 2022. Skeive historiemåneder er under planlegging i Irland og på New Zealand

Tidspunkt

Hvilken måned som er valgt som Skeiv historiemåned varierer noe, da det må tilpasses andre markeringer, høytider og ferier i de ulike landene. Den måneden flest land har valgt er oktober (USA, Sverige, Canada, Australia, Romania, Armenia, Uganda, Sørøst-Asia), mens Storbritannia, Skottland, Wales og Nord-Irland har sin skeive historiemåned i februar. 

 

Skeiv historiemåned i Norge? Dette vil bli tema på et åpent møte ved Nasjonalbiblioteket senere i år. Mer informasjon kommer.