Ny podcast

Mina Strand Fjeldheim. Foto: Jo Hjelle.
Mina Strand Fjeldheim. Foto: Jo Hjelle.

Med masterstipend fra Skeivt arkiv har Mina Strand Fjeldheim skrevet om LHBT-inkludering i norsk utviklingspolitikk.

I podcasten Skeiv historie fra Skeivt arkiv forteller hun om hvordan LHBT+-perspektiver gjennom de siste tiårene er blitt en del av utviklingspolitikken. Hvordan ser dette ut i praksis? Hvem har vært pådrivere, og hvilke grep blir tatt for at fokus på LHBT+ ikke skal oppleves som at vestlige verdier blir påtvunget mottakerlandene? 

Transkripsjon av podcasten er også tilgjengelig.