Ny podcast

Nina Ratcliff. Foto: Jo Hjelle.
Nina Ratcliff. Foto: Jo Hjelle.

Nina Ratcliff har skrevet masteroppgave om den store sedelighetssaken i Bergen i 1937-38, der over 30 menn ble dømt for seksuelle forhold til 160 unge gutter.

I podcasten Skeiv historie fra Skeivt arkiv forteller hun om den høyst uvanlige saken, som fikk stor oppmerksomhet i samtiden. Hva forteller den store sedelighetssaken om kulturelle forståelser av sex mellom menn, av homoseksualitet generelt, og av overgrep mot barn?

Transkripsjon av podcasten er også tilgjengelig. 

Kilder: 

Ratcliff, Nina. 2023. Den Store Sedelighetssak i Bergen 1937/1938. Kulturelle forståelse av sex mellom menn, homoseksualitet og seksuelle overgrep mot barn. Masteroppgave, Universitetet i Bergen